Windykacja zdalna

Od pierwszego dnia po terminie płatności.

Wiadomość SMS

Pisemne wezwanie do zapłaty

Komunikat głosowy

Wiadomość mailowa

Rozmowa telefoniczna

Wielokanałowa komunikacja dostosowana do potrzeb.

Rekomendowana dla długów do 30 dni po terminie

Windykacja terenowa

Jeśli dłużnik...
 • unika kontaktu
 • odmawia zapłaty
 • ukrywa lub próbuje wyzbyć się majątku
 • „zapadł się pod ziemię”
to najwyższy czas na rozpoczęcie działań terenowych.
Dlaczego warto skorzystać z windykacji terenowej?
 • Najwyższa skuteczność.
  • Doświadczenie potwierdza, że bezpośrednie negocjacje z dłużnikiem przynoszą najlepsze efekty i mobilizują do szybkiej spłaty.
 • Weryfikacja sytuacji finansowej dłużnika.
  • Wizyta w miejscu zamieszkania lub prowadzenia działalności pozwala na zweryfikowanie kondycji finansowej oraz ustalenie faktycznych decydentów odpowiedzialnych za zaległości.
 • Argument negocjacyjny na etapie działań zdalnych.
  • Informacja o możliwości wizyty u dłużnika pozytywnie wpływa na motywację i skłania dłużnika do jak najszybszego porozumienia w kwestii terminu zapłaty.
 • Uzyskanie podpisanego uznania długu.

Uznanie długu
W przypadku konieczności skierowania sprawy na drogę sądową uznanie długu przyspiesza proces postępowania oraz zmniejsza koszty sądowe o 75%.

Sprawa przekazana Kancelarii?

Wciąż warto skorzystać z windykacji.

 • Jeśli uda nam się odzyskać należność przed złożeniem pozwu, zaoszczędzisz pieniądze.
 • Do czasu rozpoczęcia czynności komorniczych upłyną miesiące. Dłużnik może w trakcie procesu zakończyć działalność i wyzbyć się majątku. Nie chcemy dawać mu tego czasu.
 • Raport z firmy windykacyjnej potwierdzi, że na drodze polubownej zrobiono wszystko, co było możliwe.
 • Uznanie długu pozwoli na przeprowadzenie postępowania
  nakazowego.

Prowadzenie postępowań sądowych

Pośrednim celem naszych działań terenowych jest uzyskanie uznania długu. Umożliwia to prowadzenie postępowania w trybie nakazowym

Plusy postępowania nakazowego:

 • oszczędność 75% kosztów sądowych
 • bardzo ograniczone możliwości podważenia zasadności pozwu
 • przyspieszenie biegu postępowania

Możesz też skorzystać z usług współpracującej z nami Kancelarii.

Twój prawnik na pewno potwierdzi, że taki dokument to więcej niż połowa sukcesu.

Postępowania egzekucyjne

Wspieramy również dochodzenie należności na drodze egzekucyjnej:

 • Poszukiwanie majątku dłużnika
  • We współpracy z komornikiem ustalamy majątek dłużnika i wskazujemy jego składniki uzgodnione w ramach wywiadów gospodarczych i środowiskowych.
 • Asysta przy czynnościach terenowych
  • Wspieramy komorników jako osoby przybrane podczas wizyt oraz odbiorów i transportu ruchomości.
 • Wsparcie w pozyskaniu kupców
  • Aktywnie poszukujemy potencjalnych kupców na ruchomości lub nieruchomości.
 • Obecność na licytacjach
  • Czuwamy nad przebiegiem licytacji dla pewności, że została ona przeprowadzona zgodnie z obwieszczeniem.

Prowizja od sukcesu - możesz tylko zyskać

Brak opłat abonamentowych

Fakturę wystawiamy dopiero po interwencji.

Nie wymagamy żadnych opłat stałych ani wstępnych

Procent od odzyskanej kwoty

Nasza prowizja dotyczy tylko faktycznie odzyskanych pieniędzy.

Dłużnik wpłacił połowę należności z faktury? Od tej kwoty naliczymy ustaloną prowizję.

Jak naliczamy prowizję?

Do przygotowania oferty potrzebujemy:

 • Numer NIP dłużnika
 • Kwotę zadłużenia
 • Liczbę dni po terminie

oraz informację o prowadzonych wcześniej działaniach.

Co możesz zrobić, aby uniknąć długów?

Lepiej zapobiegać, niż leczyć.

Pieczęć windykacyjna

 • Znak graficzny na fakturze informujący o współpracy z firmą windykacyjną.
 • Wzmacnia wizerunek firmy.
 • Mobilizuje do terminowych spłat.

Monitoring należności

 • Od pierwszego dnia po wystawieniu faktury.
 • Potwierdzenie poprawności danych na dokumencie.
 • Cykliczne przypomnienia.
 • Częstotliwość i zakres monitów ustalamy indywidualnie z klientem.

Windykacja na koszt dłużnika

Zgodnie z Ustawą o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnienim w traksakcjach handlowych z dnia 8 marca 2013 r. dłużnik może zostać obciązony kosztami windykacji.

 1. Odzyskanie należności
  Aby dłużnik został obciążony, firma w pierwszej kolejności musi ponieść koszty windykacji tj. opłacić ustaloną wcześniej prowizję.
 2. Nota obciążeniowa na kwotę prowizji
  Następnie należy wystawić notę obciążeniową w związku z poniesionymi kosztami.
 3. Dochodzenie należności
  Analogicznie do pierwotnego długu dążymy do odzyskania kwoty prowizji.
 4. Zwrot środków
  Po opłaceniu noty przez dłużnika pieniądze wracają na konto klienta.

Dług dotyczy ruchomości?

Zabezpieczymy ją do momentu spłaty należności

 • Na terenie całej Europy
 • Profesjonalny transport
 • Autodetailing i pośrednictwo w sprzedaży