Usługi detektywistyczne

Wywiad gospodarczy

Przezorny zawsze ubezpieczony.

 • Stoisz przed decyzją podjęcia nowej współpracy?
 • Chcesz zweryfikować sytuację finansową kontrahenta?
 • Dbasz o bezpieczeństwo swojej firmy?
 • Chcesz współpracować tylko z wiarygodnymi przedsiębiorstwami?

Zleć nam przeprowadzenie wywiadu gospodarczego.

Weryfikacja powiązań kapitałowych

Zbieramy informacje na temat aktualnych powiązań oraz historię prowadzenia działalności przez Zarząd, Prokurentów i Wspólników pod kątem:

 • postępowań upadłościowych
 • postępowań likwidacyjnych
 • zadłużenia podmiotów

Ocena dokumentacji finansowej

Analiza sprawozdań finansowych, rzetelna ocena aktualnej kondycji przedsiębiorstwa oraz identyfikacja potencjalnych źródeł ryzyka.

Analiza dokumentacji sądowej

Wizyta w odpowiedniej sądzie, sprawdzenie akt pod kątem ewentualnych postępowań administracyjnych czy egzekucyjnych.

Weryfikacja objaśnień do sprawozdań finansowych.

Sprawdzenie rejestrów dłużników

Dostarczamy informacji na temat obecności przedsiębiorstwa w rejestrach dłużników, a także na giełdach wierzytelności.

Wywiad środowiskowy

Wizytujemy siedziby firm, prowadzimy dyskretne rozmowy z sąsiadami, pracownikami czy zarządcami budynków w celu oceny wiarygodności klienta.

Wizyty jako "Tajemniczy klient"

Czy współpracująca firma spełnia ustalone wcześniej warunki?
Potwierdzimy prowadzenie działalności pod wskazanym adresem, a także zweryfikujemy jakość obsługi klienta.

Nadzór nad mieniem

Zadbaj o swoją własność.

Sprawdź czy Twój klient dotrzymuje warunków umowy wykorzystania mienia.

Cyklicznie dostarczamy informacji na temat:

 • stanu technicznego ruchomości
 • prawidłowej eksploatacji
 • ewentualnych szkód i napraw
 • miejsca wykorzystania ruchomości
 • aktywności gospodarczej korzystającego i ewentualnych zagrożeń

Dodatkowo ruchomość może zostać objęta monitoringiem GPS.

Szkolenia windykacyjne

Wspieraj swoich pracowników.

Lata doświadczenia w odzyskiwaniu należności pozwoliły nam na zebranie niezbędnej wiedzy oraz narzędzi do skutecznej i satysfakcjonującej pracy

Co zyska Twój dział windykacji?

  • Niezbędną wiedzę z zakresu prawa i finansów
  • Znajomość skutecznych technik negocjacyjnych
  • Umiejętność budowania relacji z dłużnikiem
  • Informacje na temat najczęstszych motywów i sposobów unikania płatności
  • Doświadczenie zdobyte podczas angażujących ćwiczeń i scenek opartych na prawdziwych sytuacjach
  • Pewność siebie i przekonanie o własnej kompetencji
  • Satysfakcję z lepszych wyników